Home2024-05-07T08:58:29+00:00

“PORODICE TRI PLUS”

“Porodice tri plus” je jedinstvena roditeljska organizacija koja zastupa, štiti i unapređuje interese porodica, a posebno porodica s troje i više djece.

U Federaciji BiH porodica s troje ili više djece ima preko 40.000 što predstavlja oko 250.00 članova “Porodica tri plus”.

0
Porodica s troje ili više djece
0
Članova “Porodice tri plus”

PARTNERI I PRIJATELJI PORODICE

Zahvaljujući društvenoj odgovornosti i podršci mnogobrojnih sportskih klubova i privrednih subjekata korisnici “Porodične 3 plus kartice” ostvaruju značajne popuste i pogodnosti

“Porodice tri plus”
To Smo Mi…   

“Porodična 3 plus kartica najveći pronatalitetni projekat u FBiH”

Gostovanja

Najnoviji Članci

VIJESTI AKTUELNOSTI NOVOSTI

VIJESTI AKTUELNOSTI NOVOSTI

Na samo jedan klik od vas nalaze se najnovije vijesti, aktuelnosti i novosti o svim dešavanjima, inicijativama i aktivnostima koje provodi Udruženje ”Porodice tri plus”.

PORODIČNA 3 PLUS KARTICA


Porodična 3 plus kartica

Porodična kartica omogućuje redovnim članovima udruženja “Porodice 3 plus” pogodnosti i popuste za razne kategorije proizvoda i usluga.Porodična 3 plus kartica je identifikacioni dokument za članove “Porodice 3 plus” kojom se odaje privilegija i društveno priznanje višečlanim porodicama.

Porodična kartica omogućuje redovnim članovima udruženja
“Porodice 3 plus” pogodnosti i popuste za razne kategorije proizvoda i usluga.

Porodična 3 plus kartica je identifikacioni dokument za članove
“Porodice 3 plus” kojom se odaje privilegija i društveno priznanje višečlanim porodicama.


Mobilna Aplikacija

Dragi roditelji, Predstavljamo vam mobilnu aplikaciju – Porodična 3 plus kartica.

Aplikacija je digitalna verzija Porodične 3 plus kartice, putem koje roditelji u ovoj fazi korištenja mogu olakšano pretraživati popuste i ostale pogodnosti.

Važno je napomenuti da se popusti i dalje ostvaruju putem fizičke Porodične 3 plus kartice.

MOBILNA APLIKACIJA

Dragi roditelji, Predstavljamo vam mobilnu aplikaciju – Porodična 3 plus kartica.

Aplikacija je digitalna verzija Porodične 3 plus kartice, putem koje roditelji u ovoj fazi korištenja mogu olakšano pretraživati popuste i ostale pogodnosti.

Važno je napomenuti da se popusti i dalje ostvaruju putem fizičke Porodične 3 plus kartice.

KONTAKTIRAJTE NAS

Unesite tražene podatke

Adresa

Trg solidarnosti 23, Sarajevo

Email

info@porodicetriplus.ba

Telefon

+387 61 715 024

“Porodice tri plus“

“Porodice tri plus“ je nezavisna, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja zastupa štiti i unapređuje porodice s troje i više djece u Bosni i Hercegovini. Udruženje je osnovano u Sarajevu, februara 2O21 godine i kontinuirano je uključeno na podizanju kvaliteta života kao i osnaživanju intergriteta višečlanih porodica. Zalaže se za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati „tri plus porodice“.

Poboljšanje kvalitete života

Zalaganjem za javne i privatne benefite te smanjenje društvenih i finansijskih prepreka kako bi se olakšalo porodicama u odluci da imaju više djece.

Društvena odgovornost

Poticanje svih subjekata na društvenu odgovornost prema ovoj populaciji u cilju usklađivanja profesionalnog i porodičnog života.

Afirmativno okruženje

Zalaganje za društveno okruženje koje će prepoznati i podupirati višečlane porodice kao važnog nosioca sveobuhvatnog razvoja i budućnosti društva.

Javna politka porodice

Unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, finansijskog i strateškog okvira u korist višečlanih porodica s ciljem poticanja na širenje porodice.

Title