“Porodice 3 plus”

O Nama

O Nama

Porodice tri plus“ je nezavisna, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja zastupa štiti i unapređuje porodice s troje i više djece u Bosni i Hercegovini. Udruženje je osnovano u Sarajevu, februara 2O21 godine i kontinuirano je uključeno na podizanju kvaliteta života kao i osnaživanju intergriteta višečlanih porodica. Zalaže se za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati „tri plus porodice“.

“Porodice 3 plus”

Poboljšanje kvalitete života

Poboljšanje kvalitete života

Zalaganjem za javne i privatne benefite te smanjenje društvenih i finansijskih prepreka kako bi se olakšalo porodicama u odluci da imaju više djece.

“Porodice 3 plus”

Afirmativno društveno okruženje

Afirmativno društveno okruženje

Zalaganje za društveno okruženje koje će prepoznati i podupirati višečlane porodice kao važnog nosioca sveobuhvatnog razvoja i budućnosti društva.

“Porodice 3 plus”

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Poticanje svih subjekata na društvenu odgovornost prema ovoj populaciji u cilju usklađivanja profesionalnog i porodičnog života.

“Porodice 3 plus”

Javna politika

Javna politika

Unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, finansijskog i strateškog okvira u korist višečlanih porodica s ciljem poticanja porodica na širenje porodice.

    CAPTCHA:captcha

    Imate pitanja?

    Ukoliko imate pitanja ili trebate pomoć/savjet obratite nam se pomoću bilo kojeg komunikacijskog kanala ili slanjem Email-a i rado ćemo vam odgovoriti.