VAŽNO
________________________

Da bi ste postali član, osim popunjenog formulara, a prilikom preuzimanja "Porodične 3 plus kartice" obavezno je dostaviti na uvid:
1. Izvod iz matične knjiige rođenih za sve članove porodice.

USLOVI PRAVILA
________________________

Briga o Vašim podacima vrlo nam je važna i s njima postupamo s velikom pažnjom i odgovornošću. Dajući nam ih na uvid, Vi pristajete na njihovo prikupljanje i korištenje u svrhu ostvarivanja članstva i dobivanja "Porodične 3 plus kartice".

FORMULAR ZA ONLINE PRIJAVU


PAŽNJA!
Uspješnost prijave za izradu "Porodične 3 plus kartice" potvrđujemo e-mailom. Ako ne dobijete e-mail molimo vas da ne ispunjavate aplikaciju ponovo nego nas kontaktirajte putem SMS poruke na br: 062/444-893.