VAŽNO


Da bi ste postali član, osim popunjenog formulara, a prilikom preuzimanja "Porodične 3 plus kartice" obavezno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. CIPS prijava prebivališta za podnosioca
2. Ovjerena kućna lista izdata u mjesnoj zajednici ili općini

Briga o Vašim podacima vrlo nam je važna i s njima postupamo s velikom pažnjom i odgovornošću. Dajući nam ih na uvid, Vi pristajete na njihovo prikupljanje i korištenje u svrhu ostvarivanja članstva i dobivanja "Porodične 3 plus kartice".

ONLINE PRIJAVA ZA FORMULAR


PAŽNJA!
Uspješnost prijave za izradu "Porodične 3 plus kartice" potvrđujemo e-mailom. Ako ne dobijete e-mail molimo vas da ne ispunjavate aplikaciju ponovo nego nas kontaktirajte putem SMS poruke na br: 062/444-893.