Opis

Internationale Deutsche Schule Sarajevo – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo privatna je osnovnoškolska ustanova s brižljivo razvijenom metodologijom i savremenim nastavnim planom i programom, koji osigurava da svaki učenik ostvari maksimalne rezultate. Svakom djetetu pristupa se individualno, prepoznaje se njegova osobenost i razvijaju njegovi potencijali. Nastava se odvija na njemačkom, engleskom ali i B/H/S jeziku. U nastavi se koriste udžbenici i nastavni materijali jednako kao u savremenim školama njemačkog jezičkog područja i EU, uz udžbenike BiH autora.

Uz “Porodičnu 3 plus karticu” za upis svakog djeteta u Internationale Deutsche Schule Sarajevo ostvarujete popust od 15% za svako dijete. U slučaju da se u upisuje troje ili više djece u Internationale Deutsche Schule Sarajevo ili International Montessori House Sarajevo iz jedne porodice ostvaruje se popust od 20% za svako dijete.

Buka 13, Sarajevo