Karate

Naši sportski partneri:

Karate Klub „RANDORI“

Kontakt: Sanjin Bunar 062/494-708

Adresa: Azize Šaćirbegović bb (Robot Hrasno) Sarajevo

Pogodnosti koje klub nudi: 

  • Prvo i drugo dijete – popust 50%, treće i svako sljedeće dijete – besplatno.
  • Klub je obezbijedio besplatno treniranje djeci iz socijalno ugroženih porodica, bez obzira na broj djece u porodici.
  • Popust pri kupovini opreme u sportskom klubu.

Karate Klub
Okinawa

Kontakt tel: Asmer Seta  061/782-900

Kontakt email: asmer.seta@yahoo.com

Pogodnosti koje klub nudi: 

  • Prvo i drugo dijete – popust 50%, treće i svako sljedeće dijete – besplatno.
  • Popust pri kupovini opreme u sportskom klubu.

 

Karate klub „ Fortis“

Kontakt tel: Alen Aganović 061/256 507

http://www.kkfortis.com

Pogodnosti koje klub nudi: 

  • Prvo dijete – besplatno treniranje, drugo i treće dijete – popust 50%, četvrto i svako sljedeće dijete – besplatno.
  • Popust pri kupovini opreme u sportskom klubu.

Karate klub “Respect”

Kontakt tel: Potur Nermin- 062/846-900

Adresa obavljanja trenažnog procesa: Osnovna škola “Hrasno”, Porodice Ribar 2.

Pogodnosti koje klub nudi: 

  • Prvo dijete – besplatno treniranje, drugo i treće dijete – popust 50%, četvrto i svako sljedeće dijete – besplatno.
  • Popust pri kupovini opreme u sportskom klubu.
  • Sniženja kod plaćanja putnih troškova za sportska takmičenja.

Da ostvarite pravo na pogodnosti za članarinu u navedenim klubovima, učlanite se u Porodice tri plus.