Opis

Adresa: Želimira Vidovića 121.

Kontakt tel: Haris 065-364/404 & Belmir 061-273/069

Kontakt e-mail: tkdnovigrad@yahoo.com