Opis

Adresa: Želimira Vidovića 121.

Kontakt tel: Haris 065/364-404 & Belmir 061/273-069

Kontakt e-mail: tkdnovigrad@yahoo.com