Očekujemo da Općina Stari Grad Sarajevo snažnije podrži natalitet i višečlane porodice

Očekujemo da Općina Stari Grad Sarajevo snažnije podrži natalitet i višečlane porodice.
U Općini Stari Grad Sarajevo održan je sastanak s pomoćnicom načelnika za obrazovanje Enidom Osmanagić i dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Damirom Saračevićem.

Na sastanku su predstavljene inicijative za podršku višečlanim porodicama na području ove Općine.
Raduje nas stav da je općinska služba spremna podržati predložene mjere iz svojih nadležnosti ali i najava dopredsjedavajućeg da će i ostali naši prijedlozi biti razmatrani na Općinskom vijeću povodom budžeta za 2024.g