Hiljadu konvertibilnih maraka za svako novorođenče u FBiH obradovat će društvo, ali i otvoriti put ka sistemskoj sprovedbi natalitetnih politika

Hiljadu konvertibilnih maraka za svako novorođenče u FBiH obradovat će društvo, ali i otvoriti put ka sistemskoj sprovedbi natalitetnih politika
Apeli Udruženja Porodice tri plus u vezi sa uključivanjem najvišeg nivoa vlasti u sistemsku podršku porodicama, među kojima je i Prijedlog za uvođenje i izjednačavanje naknada za novorođenčad na prostoru cijele Federacije, pronalaze put do prave adrese – Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Najava federalnog ministra Adnana Delića o dodjeli 1.000 KM za svako novorođenče u FBiH, obradovat će našu javnost, ali i ukazati da podrška porodicama i pronatalitetnim politikama mora biti u vrhu prioriteta kada su u pitanju ulaganja u naše društvo.
Na ovaj način vlasti pokazuju senzibilitet prema porodicama i njihovoj podršci, ali i opredjeljenje da očuvamo naše društvo.
Kao Udruženje koje se zalaže za promoviranje i donošenje seta mjera, od Vlade FBiH i resornog ministarstva očekujemo usvajanje dodatnih mjera kako bi podrška imala puni natalitetni karakter, te ujedno doprinijela jačanju porodice i očuvanju našeg društva od nestanka.
Neka natalitet bude prioritet