Početak djelovanja Porodica tri plus u Busovači

Početak djelovanja Porodica tri plus u Busovači

U fantastičnoj porodičnoj atmosferi, porodice tri plus iz Busovače su poslale snažnu poruku o važnosti višečlanih porodica za naše društvo ali i obaveznosti njihovog socio-ekonomskog jačanja.

Zajedno smo kreirali prijedlog mjera podrške koje ćemo uputiti Općini Busovača.

Prvi sportski klubovi su već pristupili programu podrške.

Pozivamo privrednike, sportske klubove i sve subjekte s općine Busovača da nam se priključe u kreiranju pogodnosti i popusta.

Idemo dalje, do svake općine!

Hvala Općina Busovača