Dodijeliti radni staž majkama u trajanju jedne godine za svako rođeno dijete


Udruženje porodice tri plus uputilo pronatalitetne inicijative za sve majke u FBiH

Udruženje “Porodice Tri Plus” održalo je press konferenciju na kojoj su predstavljene inicijative za provođenje pronatalitetnih mjera namijenjenih svim majkama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Udruženje ističe alarmantnu demografsku sliku Federacije Bosne i Hercegovine, koja je najlošija u Evropi.

Usljed nedovoljnog ulaganja u rješavanje ovog problema, naše društvo se suočava s brzim nestajanjem. Dodatno, istaknuli su da je došlo vrijeme za historijske korake i donošenje odlučnih mjera koje će zaustaviti pad nataliteta i spasiti našu domovinu od savremene pošasti – bijele kuge.

Predsjednik Udruženja Mustafa Vlahovljak podsjetio je da je Udruženje za veoma kratko vrijeme zakonskim zagovaranjem ostvarilo izuzetne pronatalitetne mjere u većini kantona, čime se pokazalo da naše društvo može bolje.

Nakon usvajanja mjera na kantonalnom nivou, Udruženje je uputilo pronatalitetne inicijative koje su u nadležnosti FBiH.

Mjere se odnose na sve majke u FBiH, a neke od njih su: beneficirani radni staž, skraćeno radno vrijeme, dodjeljivanje posebnog radnog staža i ranijeg odlaska u penziju na osnovu djece, a za svaku majku s četvero i petero djece, plate i penzije.

Iz Udruženja ističu da su ove inicijative proizašle iz stvarnih potreba majki u našem društvu, i zbog toga predstavljaju najbolja rješenja za pronatalitetnu politiku. Njihovim usvajanjem ćemo zaustaviti izumiranje našega društva.

Udruženje započinje kampanju “Osnažimo majku, sačuvajmo domovinu”, i optimistični su da će vlasti FBIH odgovorno pristupiti razmatranju i usvojiti ove revolucionarne mjere.ž

Pronatlitetne inicijative za podršku majkama i ženama u FBiH

Ublažavanje uslova za odlazak u penziju ženama po osnovu materinstva:

Beneficirani radni staž majkama u radnom odnosu za vrijeme trudničkog i porođajnog odsustva.

– Za prvo i drugo dijete beneficirani radni staž 4 mjeseca.

– Za treće i svako naredno dijete trajni beneficiran radni staž.

Dodjeljivanje posebnog radnog staža majkama u trajanju jedne godine za svako rođeno dijete.

Nezaposlenoj majci za svako rođeno dijete dodijeliti radni staž od 2 godine.

Majkama s četvero djece – pravo na mjesečnu platu/naknadu u visni pola prosječne plate u Federaciji BiH

Majkama s petero djece – pravo na mjesečnu platu/naknadu u visini prosječne plate u FBiH

Prava na određene benefite ostvaruju se po Zahtjevu majke.

Pravo na skraćeno radno vrijeme:

na 6 radnih sati majkama s troje i više djece,

na pola radnog vremena za majke s četvero i više djece

Ovo radno vrijeme je administativno izjednačeno sa punim radnim vremenom u smislu prava na punu platu i ostale doprinose. Period trajanja mjere je za vrijeme osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja djece.

Omogućiti model fleksibilnog radnog vremena.

Majke koje rode do 30. godine, pri odlasku u penziju za svako rođeno dijete dodijeliti jednu godinu radnog staža.

Majkama u radnom odnosu zagarantovati ostanak na poslu/radnom mjestu u slučaju trudnoće/rođenja djeteta.

Osnivanje fonda za pronatalitetnu politiku i planiranje porodice i zaštite majke.

OSTALE MJERE PODRŠKE

Uvećanje i jednaka raspodjela novčanih naknada porodicama i porodicama s troje i više djece, koje su u nadležnosti FBiH.

Uvećan redovni dječiji dodatak za sve porodice koji ostvaruju pravo na dječiji dodatak a imaju troje ili više djece.

Dodatno bodovanje na konkursima za posao za roditelje koji imaju troje i više djece

Dječiji dodatak za punoljetnu djecu koja redovno studiraju na državnim fakultetima, za porodice koje ispunjavaju uslove za dječiji dodatak po federalnom propisu

Uvođenje naknada za novorođenčad sa uvećanjem iznosa shodno broju djece i njihovo izjednačavanje na prostoru cijele FBiH

Proširenje perioda porodiljskog odsustva shodno broju djece.

Plaćeno slobodno vrijeme za vrijeme trajanja bolesti djece

Mogućnost brige o djeci na radnom mjestu

Majkama u radnom odnosu, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva uplaćivati PIO u punom iznosu – kao u radnom odnosu.

U slučaju reorganizacije prvrednog društva i nastanka slučaja tehnološkog viška, majci osigurati poziciju za koju je kvalifikovana, ili obezbijeiti edukaciju za drugu poziciju koja odgovara i koje je okvirna s platom predhodnog radnog mijesta.

Uvećan broj dana godišnjeg domora za svako dijete, na način da se dodjeljuje onaj broj dana koji je jedna redoslijedu djeteta. Mjera da traje dok je posljednje dijete na školovanju u srednjoj školi.

RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA PORODICE

Dodatna podrška subvencioniranja stambenih kredita za mlade porodice, te porodicama s troje ili više djece. Određivanje visine pogodnosti shodno broju djece.

U vremenu trajanja, subvencije produživati po dvije godine za svako rođeno dijete.

Mogućnost olakšane i subvencionirane zamjene/kupovine stana razlogom povećanja broja djece u porodici korisnika subvencija.

Izgradnja stambenih objekata za višečlane porodice.

KREDITNE I PORESKE OLAKŠICE

Smanjenje poreza na imovinu porodicama s troje i više djece.

Niža kamatna stopa za mlade bračne parove, te porodice s troje i više djece, umanjenje poreske osnovice po osnovu poreza na nepokretnost za članove domaćinstva.

Link: Dodijeliti radni staž majkama u trajanju jedne godine za svako rođeno dijete