Početak rada Udruženja „Porodice tri plus“ u Unsko-sanskom kantonu

Udruženje porodica s troje ili više djece „Porodice tri plus“ jedinstveno je udruženje u FBiH koje zastupa i štiti interese porodica, a posebno porodica s troje ili više djece

U Bihaću su danas javnosti predstavljeni ciljevi i planovi “Porodica tri plus” na području Unsko-sanskog kantona.

Demografska katastrofa i najveći pad nataliteta u historiji Bosne i Hercegovine zahvatili su naše kantone. Iz tog razloga “Porodice tri plus” su se opredijelile da podjednako djeluju u svim kantonima FBiH i ovu jedinstvenu pronatalitetnu priču želimo proširiti na Unsko-sanski kanton u kojem ima oko 2.500 porodica s troje i više djece.

U ovom kantonu kao i na prostoru cijele FBiH ne postoji više ni jedna općina s pozitivnim prirodnim priraštajem, a u kratkom vremenskom periodu ugasilo se preko 800 školskih odjeljenja te se pad nataliteta u nekim dijelovima kantona kreće i do 20%!

U vezi s tim, javlja se velika potreba da se aktivnosti Udruženja kroz program 3+ krenu realizirati što prije, kako bi se prvenstveno olakšao društveno-ekonomski status višečlanih porodica, a samim tim i podržao natalitet u našem društvu – rekao je predsjednik “Porodice tri plus” Mustafa Vlahovljak.

Bazirajući se na cilj sprječavanja negativnog prirodnog priraštaja i socio-ekonomskog jačanja višečlanih porodica u ovom kantonu, “Porodice tri plus” planirale su aktivnosti usmjeriti u nekoliko segmenata:

  • Okupljanje višečlanih porodica na ovom području i jedinstveno djelovanje u cilju ostvarenja sistemskih mjera koje olakšavaju život višečlanim porodicama
  • Zakonsko zagovaranje mjera i benefita za ove porodice koje su već usvojene u nekim kantonima
  • Izvođenje programa sa svim subjektima u našem društvu u cilju jačanja porodica s troje i više djece
  • Početak realizacije projekta “Porodična 3 plus kartica“ će uključiti sve javne, društvene i poslovne subjekte s ciljem ostvarivanja popusta i ostalih pogodnosti pri kupovini i
  • ostvarenju usluga na prodajnim i uslužnim mjestima tih subjekata.

Imamo roditeljsko jedinstvo, sada tražimo od svih subjekata partnerstvo a od vlasti razumijevanje ističu iz Udruženja “Porodica tri plus”.