Vlada Kantona Sarajevo usvojila olakšice za studente iz porodica tri plus!

 

Udruženje “Porodice tri plus” uputilo je inicijativu resornom ministarstvu povodom Nacrta zakona o visokom obrazovanju kojom se traže finansijske olakšice za sve studente iz porodica tri plus koji studiraju na Univerzitetu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici dala je saglasnost za oslobađanje troškova studija svakog trećeg i narednog djeteta iz višečlanih porodica koje školuju dvoje djece na Univerzitetu u Sarajevu.

Smatramo da je ovo samo početak olakšavanja višečlanim porodicama i da će naše predložene mjere biti usvojene u punom kapacitetu i obuhvatiti svakog studenta iz porodica tri plus.

Očekujemo da će pogodnosti iz naše inicijative obuhvatiti sve studente iz Porodica tri plus i proširiti na sve univerzitete u FBiH.