Početak rada Udruženja „Porodice tri plus“ u Tuzlanskom kantonu

Udruženje porodica s troje ili više djece „Porodice tri plus“ jedinstveno je udruženje u FBiH koje zastupa i štiti interese porodica, a posebno porodica s troje ili više djece. Danas je u Tuzli održana press-konferencija na kojoj su javnosti predstavljeni ciljevi i planovi početka rada “Porodica tri plus” na području Tuzlanskog kantona.

„Porodice tri plus“

“Demografska katastrofa i najveći pad nataliteta u historiji Bosne i Hercegovine zahvatili su naše kantone. Iz tog razloga “Porodice tri plus” su se opredijelile da podjednako djeluju u svim kantonima FBiH i ovu jedinstvenu pronatalitetnu priču želimo proširiti na Tuzlanski kanton. U Tuzlanskom kantonu ima oko 7.000 porodica s troje i više djece, koje do sada nije niko zastupao!U ovom kantonu kao i na prostoru cijele FBiH ne postoji više ni jedna općina sa pozitivnim prirodnim priraštajem, a u kratkom vremenskom period ugasilo se preko 300 školskih odjeljenja te se pad natalitet u nekim dijelovima kantona kreće se i do 20%!

U vezi s tim, javlja se velika potreba da se aktivnosti Udruženja kroz program 3+ krenu realizirati što prije, kako bi se prvenstveno olakšao društveno-ekonomski status višečlanih porodica, a samim tim i podržao natalitet u našem društvu” – rekao je predsjednik “Porodice tri plus” Mustafa Vlahovljak.

Prvi rezultati su došli vrlo brzo, gdje smo za kratko vrijeme zakonskim zagovaranjem i udruživanjem sa društvenim i privatnim sektorom ostvarili historijske pomake za ovu populaciju. Shodno tome, u TK možemo krenuti sa dobrom praksom iz Kantona Sarajevo jer su okolnosti i potrebe višečlanih porodica skoro identične u svim kantonima, pa tako i u TK i njegovim općinama.

Cijenimo zalaganja Vlade TK u cilju podrške porodicama, višečlanim porodicama kao i natalitetu uopšte i nadamo se da ćemo ostvariti izuzetnu saradnju u cilju unapređenja sistemskih mjera koje jačaju ovu populaciju.

“Bazirajući se na cilj sprječavanja negativnog prirodnog priraštaja i socio-ekonomskog jačanja višečlanih porodica u ovom kantonu, “Porodice tri plus” planirale su aktivnosti usmjeriti u nekoliko segmenata:

  • Okupljanje višečlanih porodica na ovom području i jedinstveno djelovanje u ciju ostvarenja sistemskih mjera koje olakšavaju život višečlanim porodicama
  • Zakonsko zagovaranje mjera i benefita za ove porodice pred svim nivoima vlasti
  • Izvođenje programa sa svim subjektima u našem društvu u cilju jačanja porodica s troje i više djece
  • Početak realizacije projekta “Porodična 3 plus kartica“ koji ima za cilj uključiti sve javne, društvene i poslovne subjekte s ciljem ostvarivanja popusta i ostalih pogodnoti pri kupovini i ostvarenju usluga na prodajnim i uslužnim mjestima tih subjeka” – ističe Edin Husarić, koordinator “Porodica tri plus” za područje TK.