“Porodicama 3 plus” dodijeljeno najveće priznanje Plaketa Kantona Sarajevo

Na Svečanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je održanja 06. maja u Narodnom pozorištu Sarajevo, “Porodicama tri plus” uručena je Plaketa Kantona Sarajevo kao najveće javno priznanje.

“Porodice tri plus”

Plaketa Kantona Sarajevo je dodijeljena kao prizanje za izuzetan doprinos razvoju pronatalitetne politike, stvaranju boljih uslova života za porodice s troje i više djece, te promociju porodičnih vrijednosti.

“U vremenu historijskog pada nataliteta u Bosni i Hercegovini “Porodice tri plus” jasno su definisale svoje ciljeve, a to je sprječavanje negativnog prirodnog priraštaja u našem društvu. Na tom putu nismo tražili krivce, već spsioce. Naš rad nisu mogli prepoznati i odati priznanje ovako mladom udruženju osim istinskih pomagača našeg društva i porodice. Vi ste ti koji niste samo deklarativno dali podršku, već mjere koje ovu populaciju jačaju. U ime “Porodica tri plus” ja vam na tome zahvaljujem, zahvaljujem i predlagaču za ovu plaketu i svima onima koji doprinose da ova populacija bude jača. Siguran sam da će u budućem periodu ovaj rad biti radostan, zajednički i poticajan!” – istakao je predsjednik “Porodica tri plus” g. Mustafa Vlahovljak.