Historijski pomak za porodice s troje i više djece snovim setom mjera u KS

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom. U sklopu usvojenih mjera izglasana je i mjera koja se odnosi na uvećanje dječijeg dodatka za 10% porodicama s troje i više djece.

Ova usvojena mjera, koja je predložena od strane Udruženja “Porodice tri plus” predstavlja historijski pomak, jer iako nije donijela značajnije finansijsko uvećanje, njen poseban značaj ogleda se u činjenici da se porodice s troje i više djece prvi put zakonski prepoznaju kao društvena kategorija koju je neophodno sistemski podržavati – ističu iz Udruženja ”Porodice tri plus”.

“Izvjesno je da uvećanje od 10% neće značajno utjecati na poboljšanje kvaliteta života višečlanih porodica te se stoga nadamo da će biti uvažene i druge mjere koje smo predložili u okviru seta mjera za podršku ovoj populaciji” – ističu iz Udruženja “Porodice tri plus”, te dodaju da su njihovi predstavnici održali sastanak s resornom ministricom Ivanom Prvulović, na kojem su za ovu mjeru predlagali uvećanje 50%. Nadaju se da će prijedlog novčanog iznosa za ovu mjeru biti u potpunosti uvažen u narednom periodu.

“Nadamo se da je ovo samo početak za sistemsku podršku višečlanim porodicama te da će se ubuduće donositi sve manje socijalnih, a sve više razvojnih mjera za ovu populaciju” – zaključuju.

Iz Udruženja ističu da je stanje u drugim kantonima – kada je riječ o dječijem dodatku – mnogo alarmantnije te da se u pojedinim kantonima za ovu mjeru ne izdvaja niti jedna marka. Stoga, naglašavaju da će ustrajavati, kao i do sada, u svojoj borbi da sve ostale pronatalitetne mjere koje predlažu jednako zažive u svim kantonima FBiH, s posebnim naglaskom na mjere koje se odnose na višečlane porodice.