Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović podržao predloženi set pronatalitetnih mjera

 

Inicijative Porodica tri plus sve bliže realizaciji

U posjeti predsjedavajućem Gradskog vijeća, detaljno smo predstavili prethodno upućene inicijative u vidu seta mjera za podršku natalitetu i očuvanju “tri plus porodica”.

Iznijeli smo porazne statističke podatke i ukazali na hitnost poduzimanja mjera.

Predsjedavajući Ademović, zajedno sa Gradskim vijećnikom g. Alemom Logom, podržao je realizaciju ove ideje i obećao promtno zajedničko djelovanje u provođenju predloženih mjera podrške i kvalitetne pronatalitetne politike.

Dogovoren je zajednički sastanak “Porodica tri plus”, predstavnika Gradskog vijeća i lokalnih nivoa vlasti.

Od predloženih mjera su i mjesečne novčane naknade, novčane pomoći za porodilje, besplatne karte za pozorišta, muzeje i druge pogodnosti u preduzećima i ustanovama u nadležnosti Grada Sarajeva.