Predsjedavajući Okerić sa Udruženjem “Porodice tri plus” podržao sistemsku provedbu kvalitetne pronatalitetne politike u Kantonu Sarajevo

U posljednjim godinama kada konkretne brojke više nego ikada pokazuju nasušnu potrebu i alarmiraju da je krajnje vrijeme za ozbiljni sistemski pristup i provedbu kvalitetne pronatalitetne politike, prepoznajući ovaj društveni problem, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić primio je danas predstavnike Udruženja porodica sa troje i više djece pod nazivom „Porodice tri plus”.

Povod ovom prijemu su prethodno upućene inicijative sa setom mjera vezanih za pronatalitetnu politiku, koje su gosti iz udruženja na ovom sastanku detaljno predstavili predsjedavajućem Okeriću. Ovom prilikom, razgovarano je konkretno o svima njima, posebno jer im je cilj unapređenje i stavljanje u fokus pronatalitetne politike u Kantonu Sarajevo. Istaknuto je i kako pronatalitetna politika mora biti shvaćena kao najvažniji razvojni projekt. Naglašeno je i kako realizaciju ove odlične ideje treba maksimalno podržati, jer povećanje nataliteta i osnaživanje aktuelnih višečlanih porodica mora biti naš primarni društveni cilj.

“Višečlanih porodica u Kantonu Sarajevo imamo oko 8.000, i one ukupno predstavlja negdje oko 40.000 stanovnika našeg kantona. Trinaest godina za redom bilježimo pad nataliteta, zbog čega nam sada nedostaje oko 50.000 stanovnika. A za posljednjih šest godina imamo 23.024 učenika manje u osnovnim školama, 30.948 u srednjim, dok se za isti period ugasilo 1.081 odjeljenje”, upoznao je predsjedavajućeg Okerića sa poražavajućim statističkim podacima predsjednik ovog udruženja Mustafa Vlahovljak.

Naveden je i konkretan primjer aktuelne provedbe ove vrste politike u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, gdje porodice za svako treće, četvrto, peto ili šesto dijete ostvaruju zakonsko pravo na naknadu koja trenutno iznosi oko 235 KM.

Predsjedavajući Okerić je podržao realizaciju ove odlične ideje, koja podrazumijeva poduzimanje čitavog niza konkretnih mjera i koraka u svojoj implementaciji, te izrazio opredjeljenje Skupštine i Vlade KS za konkretno provođenje ove vrste politike koja omogućava opstanak, ali je i jedini garant budućeg napretka našeg društva i države u cjelini.

“Kanton Sarajevo mora biti ogledni, ali i primjer dobre prakse koji će kroz ova primarna društvena djelovanja slati pozitivne poruke i vibracije svim ostalim nivoima vlasti s porukom koja će govoriti o značaju podrške natalitetu, odnosno o provedbi kvalitetne pronatalitetne politike”, naglasio je predsjedavajući Okerić.

Dodao je i kako su osnova za njenu dobru provedbu vladavina prava, dobro zdravstvo, kvalitetno obrazovanje i sigurnost na najvećem društvenom nivou.

Najavio je kako će vrlo brzo organizirati zajednički sastanak sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivanu Prvulović.

Predstavnici ovog udruženja su na kraju sastanka istakli kako je njihova misija doprinijeti stvaranju boljih uvjeta života za sve porodice u Bosni i Hercegovini, posebno onima sa troje i više djece, kako bi one bile baza zrelih pojedinaca i nosilaca našeg budućeg društvenog razvoja.

azra.djozo 09.06.2021