Uslovi korištenja i pravila privatnosti

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja koji su opisani ispod.

Korištenje i posjećivanje stranice www.porodicetriplus.ba podrazumijeva se da prihvatate Uslove kao i sve naknadne izmjene ili dopune bez prethodne najave i objave.

Ukoliko smatrate da trebamo dopuniti ili izmjeniti Uslove, možete nas kontaktirati putem email-a ili telefona.

Član 1 – Uvod

Za vrijeme korištenja Porodična tri plus kartica stranica primjenjuje se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Porodična tri plus kartica zadržava pravo promjene sadržaja Uslova u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Porodična 3 plus kartica nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Uslova, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na www.porodicetriplus.ba stranici.

Svi korisnici stranica i mobilnih aplikacija prihvataju navedene Uslove.

Član 2 – Opis

Naš cilj je uspostavljanje široke mreže saradnika kako bi omogućili svim našim članovima ostvarenje maksimalnog popusta ili pogodnosti.

Član 3 – Članstvo

Porodična 3 plus kartica – članstvo je besplatno i dovoljno je da instalirate aplikaciju na telefon i koristite bar kod prilikom kupovine roba i ostalih usluga.

Porodična 3 plus kartica članovima daje se mogućnost registracije pri čemu se navode korisničko ime, email i šifra, i gdje korisnik garantuje da će koristiti vlastitu email adresu i da ni na koji način neće zloupotrijebiti članstvo, navodeći pogrešne podatke. Porodična 3 plus kartica zadržava pravo slanja email notifikacija svim registrovanim članovima u svrhu informisanja o novinama vezano za rad i funkcionisanje aplikacije, unapređenju i novim uslugama, promotivnim i ostalim informacijama koje Porodična 3 plus kartica smatra potrebnim.

Svi registrovani članovi koji žele brisanje podataka iz sistema, mogu nam se obratiti putem dostupnih kontakt podataka na portalu www.porodicetriplus.ba

Član 4 – Garancija

Porodična 3 plus kartica ne garantuje:

tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga,

nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju,

da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku,

da će treća strana legalno koristiti stranice Porodična 3 plus kartica sve vrijeme.

Član 5 – Privatnost podataka

Porodična 3 plus kartica ne prikuplja niti snima podatke posjetioca, osim neophodnih podataka koje su potrebne za ispravno funkcionisanje stranica i mobilnih aplikacija. Podaci registrovanih članova portala i mobilnih aplikacija se snimaju za potrebe ispravnog funkcionisanja i prikazuje se samo ono što je registrovani član portala objavio i iza čega sam stoji.

Mobilne aplikacije ne snimaju niti čuvaju niti na bilo koji način imaju pristup privatnim podacima korisnika, osim onih podataka koje član svojom registracijom sam upiše. Porodična 3 plus kartica ne dijeli informacije registrovanih korisnika s drugim licima ili subjektima i informacije koje korisnik portala i mobilnih aplikacija unese isključivo se koriste za potrebe Porodične 3 plus kartice portala i mobilnih aplikacija.

Član 6 – Odgovornost

Registrovani korisnici na navedenim portalima su lično odgovorni za tačnost i kvalitet sadržaja koji postavljaju. Registrovani korisnici na mobilnim aplikacijama su lično odgovorni za ispravnost upisanih podataka. Svi podaci koji se objave na stranicama su odgovornost članova koji se registracijom obavezuju da će postaviti tačne podatke. Svi korisnici portala i mobilnih aplikacija trebaju znati da Porodična 3 plus kartica ni na koji način ne stoji iza objavljenih profila, oglasa i time ne odgovara za tačnost i ispravnost podataka. Samim posjećivanjem, korištenjem web stranica, korištenjem mobilnih aplikacija prihvatate navedene Uslove u cijelosti.

U Sarajevu, Maj 2023.g.

Pravilnik o uslovima koristenja i privatnosti.

© Porodična 3 plus kartica Sva prava zadržava