PODRŽALI

GRAD SARAJEVO

KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

INOX AJANOVIĆ

BAUPARTNER

NEIMARI D.O.O.

LILIUM DIGITAL

LUXOR XL

CONNECTA

DISTI D.O.O.

FONDACIJA MULALIC

OSNOVNE INFORMACIJE

Udruženje porodica sa troje i više djece

"Porodice tri plus"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BANKOVNI RAČUN

Raiffeisen Bank d.d.

Sarajevo

1610000253530075

SUDSKO RJEŠENJE

Registrovan u Poreznoj upravi FBiH

Kantonalni porezni ured Sarajevo

ID: 4202850360002