ČLANSTVO

Za punopravno članstvo u svojstvu redovnog člana i ostvarivanje mnogoborjnih pogodnosti garantovanih "Porodičnom 3 plus karticom" neophodno je da u vašoj porodici imate troje ili više djece.

REDOVAN ČLAN

Redovan član možete postati ako u tekućoj godini imate troje ili više djece do 27 godina starosti. Kao redovan član ostvarujete pravo na pogodnosti "Porodične 3 plus kartice".

OSNOVNE INFORMACIJE

Udruženje porodica sa troje i više djece

71.210 Ilidža, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

BANKOVNI RAČUN

Raiffeisen Bank d.d.

Sarajevo

1610000253530075

SUDSKO RJEŠENJE

Registrovan u Poreznoj upravi FBiH

Kantonalni porezni ured Sarajevo

ID: 4202850360002

ONLINE FORMULAR ZA PRIJAVU

Važno

Da bi ste postali član, osim popunjenog formulara obavezno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. CIPS prijava prebivališta za podnosioca,

2. Ovjerena kućna lista izdata u mjesnoj zajednici ili općini.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti prilikom preuzimanja "Porodične 3 plus kartice"